Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w partnerstwie z Gminą Niepołomice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych Branży Elektryczno-Elektronicznej”

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 114 uczniów/osób kształcących się poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1221778,40 PLN

więcej informacji na stronie: http://lo-niepolomice.pl/tag/ckzbee/

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w partnerstwie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uczeń ZSCKR w Bystrej bliżej rynku pracy” 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 90 uczniów, osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 475 277,50 PLN

więcej informacji na stronie: http://zsabystra.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=649&Itemid=435